Ora lui Robert – Exemplu de educație nonformală

Ora lui Robert este un proiect de educație prin practică (de tip “learning by doing”), ce vizează adaptarea unor informații la nevoile și posibilitățile tinerilor. Categoriile vizate, îndeosebi, sunt cele defavorizate, care au nevoie de dezvoltare personală, însemnând dezvoltarea tuturor abilităților pe care tinerii doresc să și le însușească: intelectuale, sportive, artistice. 

Pentru că se concentrează pe nevoile tinerilor și are în vedere activități relevante și rezultate practice,  Ora lui Robert reușește să le îmbine pe toate.

Prin activitățile din cadrul Orei lui Robert tinerii participanți încep să caută soluții la propriile probleme, își exprimă liber ideile și încep să construiască relații de grup.

Ora lui Robert este o metodă de educație nonformală și le oferă tinerilor posibilitatea de a-și dezvolta valorile, abilitățile și competențele, altele decât cele dezvoltate în cadrul educației formale.

Aceste competențe (numite “soft skills”) sunt de natură interpersonala, precum: spirit de echipă, de organizare și de gestionare a conflictelor, conștientizare interculturală, leadership, planificarea, organizarea, coordonarea și rezolvarea problemelor practice, abilitățile, muncă în echipă, încrederea în sine, disciplină și responsabilitatea.

În acest fel participanții devin actori implicați direct în procesul de învățare, prin metode  ce le oferă tinerilor instrumentele necesare pentru a dezvolta, practicând exerciții fizice, alte abilități și atitudini decât în educația formală.

Procesul de învățare nonformală este gândit să creeze un mediu în care beneficiarul este propriul architect în dezvoltarea competențelor sale, iar Ora lui Robert tocmai acest lucru dorește să facă.

Creşterea rezultatelor învăţării, asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală, reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar, formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii sunt câteva dintre beneficiile educației nonformale. 

Educaţia nonformală oferă un set de experienţe sociale necesare, utile pentru fiecare copil, tânăr sau adult, completând celelalte forme de educaţie prin: valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional, oportunităţi pentru valorificarea experienţelor de viaţă ale elevilor, prin cadrul mai flexibil, mai deschis şi prin diversificarea mediilor de învăţare cotidiene; dezvoltarea competenţelor pentru viaţă şi pregătirea tinerilor pentru viață, formarea capacităţii organizatorice, de management al timpului, de gândire critică, de adoptare a unor decizii sau rezolvare de probleme, un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi. 

Cum face Ora lui Robert toate aceste lucruri? Prin joc. 

Potrivit studiilor de specialitate, jocul este activitatea care implică cel mai mare număr de elevi,  conduce la formarea celor mai multe competenţe cheie, simultan; jocul este forma educativă care asigură gradul maxim de socializare şi este distractiv, răspunde unei provocări a prezentului (cum să concureze o oră de activitate în aer liber cu un joc bun pe internet). De asemenea, jocul este forma cea mai potrivită pentru autoevaluare, deoarece, fiind vorba de joc, nu se dau nici succesului, nici eşecului, dimensiuni care să afecteze negativ dezvoltarea personalităţii copilului.